Көргөзмө

2020 Тайху көлүнүн көргөзмөсү

көргөзмө-1-1
көргөзмө-1-5
көргөзмө-1-3
көргөзмө-1-6
көргөзмө-1-4
көргөзмө-1-7
көргөзмө-1-2

2021 Чанчжоу өнөр жай көргөзмөсү

көргөзмө-2-1
көргөзмө-2-4
көргөзмө-2-2
көргөзмө-2-6
көргөзмө-2-4
көргөзмө-2-7

2021 Тайху көлүнүн көргөзмөсү

көргөзмө-3-1
көргөзмө-3-2
көргөзмө-3-3
көргөзмө-3-4
кергезме-3-5
көргөзмө-3-6
кергезме-3-7
кергезме-3-8
кергезме-3-9